Pracownia Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego - Projekty
Streszczenie

Opracowanie metody badania i kryteriów oceny sprzętu ochrony układu oddechowego wobec jednoczesnego działania aerozoli i par substancji organicznych.

Kierownik projektu: dr inż. Agnieszka Brochocka

Streszczenie projektu:

W ramach realizacji zadania opracowano metodę badania obładowywania materiałów filtrującopochłaniających i filtropochłaniaczy umożliwiającą ocenę wpływu jednoczesnego działania par substancji organicznych oraz cząstek aerozoli: chlorku sodu i mgły oleju parafinowego, na właściwości ochronne tych materiałów. Badania polegały na obładowywaniu materiałów filtrującopochłaniających: - aerozolem cząstek stałych (NaCl) lub aerozolem mgły oleju parafinowego, a następnie parami cykloheksanu, - mieszaniną aerozolu chlorku sodu lub mgły oleju parafinowego i parami cykloheksanu. Zastosowano trzy wartości objętościowego narażenia przepływu powietrza: 47,5 l/min, 30 l/min i 15 l/min. Przeprowadzone badania wykazały, że obecność aerozolu i par substancji organicznej w oczyszczanym powietrzu, w warunkach różnych wartości objętościowego natężenia jego przepływu przez filtropochłaniacze i materiały filtrującopochłaniające, nie oddziałuje wzajemnie na proces filtracji i adsorpcji, a takie oddziaływanie mogłoby mieć wpływ na właściwości ochronne elementów oczyszczających stosowanych w sprzęcie ochrony układu oddechowego. Opracowano także procedurę określającą sposób postępowania podczas prowadzenia badań materiałów filtrującopochłaniających i filtropochłaniaczy, zmierzającą do oceny skutecznego działania ochronnego podczas oddziaływania cząstek aerozolu oraz par substancji organicznej.Jednostka: Pracownia Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.05.2010