Zakład Ergonomii - Projekty
Streszczenie

Ocena obciążenia psychofizycznego pracowników na stanowiskach pracy związanych z wykonywaniem zadań o dużych wymaganiach percepcyjnych i decyzyjnych na przykładzie kontrolerów ruchu lotniczego.

Kierownik projektu: mgr inż. Joanna Kamińska

Streszczenie projektu:

W ramach realizacji zadania przeprowadzono badania kwestionariuszowe, w których wzięło udział 124 kontrolerów ruchu lotniczego (KRL) pracujących na stanowiskach kontroli obszaru (ACC), zbliżania (APP) i lotniska (TWR). Oceniano, m.in.: zmęczenie związane z wykonywaniem pracy zmianowej, subiektywne poczucie stresu, chronotyp, a także częstość i intensywność występowania dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego kontrolerów oraz uciążliwości środowiska pracy występujące na ich stanowiskach pracy. Przeprowadzono oceną ergonomiczną wybranych stanowisk pracy kontrolerów w Warszawie, Gdańsku i Krakowie. Na stanowiskach pracy KRL przeprowadzono dwukrotny pomiar obciążenia psychicznego i aktywności percepcyjnej kontrolerów oraz 24-godzinna rejestrację sygnału EKG (podczas wykonywania pracy i odpoczynku).
Analiza wyników badań kwestionariuszowych wykazała, że ogólny poziom stresu wśród KRL jest niski. Oznacza to, że osoby, które wzięły udział w badaniu, nie są nadmiernie nerwowe ani drażliwe. Oznacza to, że dobór zawodowy prowadzony w tej grupie zawodowej spełnia swoją rolę i mimo obiektywnie wysokich wymagań pracy kontrolerzy nie oceniają ich nadmiarowo i dobrze sobie z nimi radzą.

Opis bibliograficzny publikacji, które powstały jako wynik pracy badawczej:

  1. Kamińska J., Organizacja pracy kontrolerów ruchu lotniczego., CIOP-PIB, Warszawa, 2013

 Jednostka: Zakład Ergonomii

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013