Pracownia obciążeń Termicznych - Projekty
Streszczenie

Model wirtualnego manekina do wykorzystywania przy kształtowaniu własności termicznych odzieży stosowanej w zimnych i gorących środowiskach.

Kierownik projektu: dr inż. Anna Bogdan

Streszczenie projektu:

Celem projektu było opracowanie wirtualnego manekina termicznego do analizy i modelowania warunków termicznych środowiska, którey następnie, po opracowaniu dodatkowych modułów, będzie stosowany do modelowania izolacyjności termicznej odzieży ochronnej stosowanej do pracy w warunkach mikroklimatu zimnego i gorącego oraz projektowania systemów wentylacji i klimatyzacji, przy dokładnym odwzorcowaniu parametrów środowiska.Wytypowano program CFD - FLUENT, w którym przeprowadzono modelowanie wymiany ciepła pomiędzy człowiekiem a otoczeniem i programy dodatkowe do tworzenia geometrii modelu oraz siatki GAMBIT TGrid, okreslono dane wejściowe, przeprowadzono analizę wartości granicznych parametrów środowiska, zaimplementowano skan czlowieka do programu CFD oraz dobrano wielkość siatki dyskretyzacji.Przeprowadzono symulacje w wybranych warunkach środowiska wewnętrznego oraz wstępne symulacje dla wybranej grupy zawodowej i określonych warunków środowiska pracy.Przeprowadzono także badania z udziałem ochotników, na których podstawie zweryfikowano rezultaty obliczeń numerycznych uzyskiwanych z wykorzystaniem manekina. Wykonano badania rozkładu temperatury skóry w odzieży i bez odzieży oraz pomiar powietrza wydechowego, badania z wykorzystaniem rzeczywistego manekina termicznego oraz obliczenia numeryczne z wykorzystaniem modelu wirtualnego manekina.W obliczeniach numerycznych badano różne warianty temperatury otoczenia modelu oraz różne rodzaje zastosowanej warstwy odzieży (letnia, zimowa).Jednostka: Pracownia obciążeń Termicznych

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010