Pracownia Obciążeń Termicznych - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Fizjologiczna ocena zmodyfikowanych wzorów szczelnej (barierowej) odzieży ochronnej przeznaczonej do prac w gorącym środowisku

Kierownik projektu: dr Anna Marszałek

Streszczenie projektu:

Celem zadania było poprawienie higienicznych własności nieprzepuszczalnej odzieży ochronnej. Przeprowadzono fizjologiczną ocenę istniejącej na rynku szczelnej odzieży ochronnej przeznaczonej do prac w gorącym środowisku, zaproponowano jej modyfikację i po przeprowadzeniu ponownych badań wybrano najlepsze rozwiązanie, powodujące możliwie najmniejsze obciążenie cieplne organizmu człowieka podczas użytkowania takiej odzieży.Do badań wykorzystano odzież chroniącą przed chemikaliami w 2 wariantach: dwuczęściową, składającą się ze spodni i kurtki (L1) oraz jednoczęściową o konstrukcji kombinezonu (L2). Odzież kontrolna, przepuszczalna dla powietrza i pary wodnej, wykonana z tkaniny bawełnianej (B), miała konstrukcję dwuczęściową, w postaci kurtki i spodni.Podstawę do modyfikacji konstrukcyjnych stanowiła odzież L2, która w wyniku przeprowadzonych badań została oceniona nieco lepiej niż odzież L1. Po wytworzeniu prototypów odzieży ochronnej przeprowadzono ponowne badania fizjologiczne z udziałem użytkowników tej odzieży w celu sprawdzenia efektywności wprowadzonych zmian.Wszystkie trzy prototypy W1, W2 i W3 umożliwiają wykonywanie wysiłku w gorącym środowisku z mniejszym obciążeniem fizjologicznym i z lepszymi odczuciami subiektywnymi.Z przeprowadzonych badań wynika, że wszystkie nowe wzory odzieży ochronnej w zasadniczy sposób poprawiały komfort pracy w porównaniu z modelem podstawowym - odzieżą L2. Spośród nowych wzorów, wzór z wymuszoną wentylacją (W3) umożliwiał wykonywanie pracy w gorącym środowisku najmniejszym kosztem fizjologicznym, był najlepiej tolerowany przez badanych i pozwalał na wysiłek w czasie o 60% dłuższym niż w odzieży dotychczas stosowanej.Przeprowadzono także badania wlasności ochronnych nowo wytworzonych prototypów odzieży ochronnej pod kątem szczelności konstrukcji i stwierdzono, że kombinezony są szczelne w zakresie przesiąkania rozpylanej cieczy i w zakresie przesiąkania strumienia cieczy.

Jednostka: Pracownia Obciążeń Termicznych

Okres realizacji: 01.01.2005 – 31.12.2007