Pracownia Psychologii Społecznej - Projekty
Streszczenie

"Badanie wpływu wybranych czynników organizacyjnych i osobniczych na wystąpienie zjawiska mobbingu w miejscu pracy"

Jednostka: Pracownia Psychologii Społecznej

Okres realizacji: 01.01.2005 – 31.12.2007