Pracownia Zagrożeń Biologicznych - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Ocena występowania szkodliwych czynników biologicznych w powietrzu pomieszczeń biurowych z uwzględnieniem wpływu systemu wentylacyjnego stosowanego w budynka

Kierownik projektu: mgr M.Gołofit-Szymczak

Streszczenie projektu:

Ocena występowania szkodliwych czynników biologicznych w powietrzu pomieszczeń biurowych z uwzględnieniem wpływu systemu wentylacyjnego stosowanego w budynkach.Kierownik zadania mgr M.Gołofit-SzymczakOkres realizacji: 01.04.2009-31.12.2010Jednostka: Pracownia Zagrożeń Biologicznych

Okres realizacji: 01.04.2009 – 31.12.2010