Pracownia Promieniowania Optycznego - Projekty
Streszczenie

Monitorowanie ekspozycji na naturalne promieniowanie nadfioletowe u pracowników zatrudnionych na zewnętrznych stanowiskach pracy

Kierownik projektu: dr inż. Agnieszka Wolska

Wykonawcy: mgr inż. Andrzej Pawlak

Streszczenie projektu:

Celem ogólnym zadania było opracowanie metody badania ekspozycji oraz oceny ryzyka zawodowego pracowników eksponowanych na naturalne promieniowanie nadfioletowe. Przeprowadzono analizę zagrożeń naturalnym promieniowaniem nadfioletowym dla wybranych grup zawodowych w Polsce na podstawie danych literaturowych. Opracowano metodykę badań dozymetrycznych indywidualnych dawek promieniowania nadfioletowego u poszczegolnych pracowników, którą zweryfikowano w badaniach pilotażowych. Następnie przeprowadzono badania i ocenę ekspozycji na naturalne promieniowanie nadfioletowe wybranych grup zawodowych w Polsce oraz opracowano kryteria i metodę oceny ryzyka zawodowego pracowników eksponowanych na naturalne promieniowanie nadfioletowe z uwzglednieniem uzyskanych wyników badań. Wyniki badan ekspozycji wskazują, że grupami zawodowymi o bardzo wysokim stopniu zagrożenia promieniowanie są: ratownicy morscy, monterzy torowisk i rolnicy, o wysokim stopniu zagrożenia: ogrodnicy, robotnicy budowlani oraz pracownicy budowy dróg, natomiast o bardzo małym - rybacy. Opracowana metoda oceny ryzyka oparta na maksymalnym prognozowanym indeksieUV jest bardziej restrykcyjna od metody proponowanej przez PN EN 14255-3:2010.Jednostka: Pracownia Promieniowania Optycznego

Okres realizacji: 01.01.2010 – 30.12.2010