Pracownia Promieniowania Optycznego - Projekty
Streszczenie

Badanie wpływu jakości oświetlenia na komfort wzrokowy i wydajność pracy osób o umiarkowanym upośledzeniu widzenia.

Kierownik projektu: mgr inż. Andrzej Pawlak

Streszczenie projektu:

Głównym celem projektu było zbadanie wpływu oświetlenia na wydajność pracy i komfort wzrokowy osób słabowidzących z różnym rodzajem umiarkowanego upośledzenia widzenia.W wyniku realizacj projektu:- opracowano wykonano model oprawy oświetleniowej o parametrach uwzględniającyh zróżnicowane wymagania oświetleniowe osób słabowidzących o umiarkowanym upośledzeniu widzenia,- opracowano metody badania wydajności pracy i komfortu wzrokowego osób słabowidzących o umiarkowanym upośledzeniu widzenia,- wykonano badania eksperymentalne wydajności pracy i komfortu wzrokowego grupy osób słabowidzących z umiarkowanym upośledzeniem widzenia przy opracowanym systemie oświetlenia,- opracowano wytyczne i zalecenia dla projektantów oświetlenia i pracodawców dotyczących sposobów oświetlania stanowisk o przeciętnej trudności pracy wzrokowej w zależności od rodzaju umiarkowanej niepełnosprawności wzrokowej oraz wytycznych i zaleceń organizacji czasu pracy osób słabowidzących.Wykonano analizę statystyczną wszystkich uzyskanych uzyskanych wyników oraz wykresy ilustrujące rezultaty poszczególnych badań optometrycznych i ankiet.Jednostka: Pracownia Promieniowania Optycznego

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010