Pracownia Zwalczania Hałasu - Projekty
Streszczenie

"Komputerowe metody doboru ochronników słuchu po wielkości charakteryzujących hałas na stanowiskach pracy. Program Wieloletni (b. SPR-1) pn. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia człowieka w środowisku pracy"

Kierownik projektu: dr inż. Ewa Kotarbińska

Streszczenie projektu:

Celem projektu jest opracowanie nowoczesnego programu komputerowego doboru ochronników słuchu do wielkości charakteryzujących hałas na stanowisku pracy, zgodnego z wymaganiami aktualnych norm krajowych (zharmonizowanych z normami europejskimi)i europejskich. Program doboru ochronników słuchu umożliwia obliczanie poziomu dźwięku A pod ochronnikiem słuchu trzema różnymi metodami. W zależności od rodzaju danych wejściowych, którymi użytkownik programu dysponuje, tzn. danych pomiarowych hałasu na stanowisku pracy oraz danych katalogowych ochronnika słuchu (tłumienia dźwięku, parametrów ochronnych H, M, L, SNR), dokonywany jest wybór metody doboru ochronników słuchu do wielkości charakteryzujących hałas

Jednostka: Pracownia Zwalczania Hałasu

Okres realizacji: 01.01.2000 – 15.12.2001