Pracownia Zwalczania Hałasu - Projekty
Streszczenie

"Skuteczność zabezpieczeń przed hałasem infradźwiękowym w warunkach przemysłowych. Program Wieloletni (b. SPR-1) pn. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia człowieka w środowisku pracy"

Kierownik projektu: dr inż. Anna Kaczmarska-Kozłowska

Streszczenie projektu:

Przedmiotem pracy jest zbadanie własności elementów zabezpieczeń akustycznych takich jak: ściany kabin i obudów, elementy akustycznych ekranów przemysłowych, w celu poprawy ich skuteczności w zakresie ochrony przed hałasem infradźwiękowym oraz opracowanie metod pomiaru i oceny hałasu infradźwiękowego w środowisku pracy


Jednostka: Pracownia Zwalczania Hałasu

Okres realizacji: 01.10.1998 – 30.09.2001