Budownictwo
Budownictwo
Przetwory mięsne
Przetwory mięsne
Pomieszczenia pracy 

Ubojnia 

Pracownik zatrudniony na stanowisku przedubojowego oszałamiania zwierząt powinien posługiwać się kleszczami elektrodowymi zasilanymi z transformatora separacyjnego prądem o napięciu nie przekraczającym 400 V (przy częstotliwości 50 Hz).

Zalecany w niniejszym opracowaniu sposób doboru środków ochrony indywidualnej składa się z trzech faz: 

Piekarnie
Piekarnie
Wstęp

Niniejsze opracowanie zawiera informacje mające na celu przybliżenie Państwu wymagań stawianych przez nowe krajowe przepisy prawne (zharmonizowane z wymaganiami dyrektywy europejskiej 89/656/EWG), dotyczące doboru i stosowania środków ochrony indywidualnej oraz zawiera informacje dotyczące doboru środków ochrony indywidualnej stosowanych w małych piekarniach.   

Zalecany w niniejszym opracowaniu sposób doboru środków ochrony indywidualnej składa się z trzech faz:

Przetwórstwo tworzyw sztucznych
Przetwórstwo tworzyw sztucznych
Wprowadzenie

W małych i średnich zakładach pracy zajmujących się przetwórstwem tworzyw sztucznych bardzo często stosuje się przestarzałe maszyny oraz technologie. Wiele małych przedsiębiorstw dysponuje maszynami wycofanymi z eksploatacji z dużych przedsiębiorstw. Sprzęt ten bardzo często nie spełnia podstawowych wymagań bezpieczeństwa.  Z tego względu w małych i średnich przedsiębiorstwach bardzo często środki ochrony indywidualnej stanowią jedyne zabezpieczenie. 
Zalecany w niniejszym opracowaniu sposób doboru środków ochrony indywidualnej składa się z trzech faz:

Zakłady spawalnicze
Zakłady spawalnicze
Wstęp
Niniejsza lista kontrolna zawiera informacje mające na celu przybliżenie Państwu wymagań stawianych przez nowe krajowe przepisy prawne (zharmonizowane z wymaganiami dyrektywy europejskiej 89/656/EWG), dotyczące doboru i stosowania środków ochrony indywidualnej oraz zawiera informacje dotyczące doboru środków ochrony indywidualnej stosowanych w zakładach spawalnictwa elektrycznego i gazowego. 

Zalecany w niniejszym opracowaniu sposób doboru środków ochrony indywidualnej składa się z trzech faz:


LISTY KONTROLNE


Listy kontrolne. Zalecenia dotyczące doboru środków ochrony indywidualnej w małych i średnich przedsiębiorstwach Autor: dr inż. Adam Pościk (CIOP-PIB)

 
W pralniach
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
W zakładach poligraficznych i introligatorniach
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
W kotłowniach
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
W hurtowniach i składach materiałów budowlanych
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
W zakładach przetwórstwa tworzyw sztucznych
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
W zakładach wulkanizacyjnych i produkujących wyroby z gumy
 
Maksymalizuj
Przywróć
W zakładach ślusarskich i budowy maszyn
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
W zakładach galwanizerskich
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
W zakładach gastronomicznych
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
W warsztatach eksploatujących prasy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
W zakładach produkcji odzieży
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
W zakładach usługowych instalatorstwa sanitarnego
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
W zakładach przetwórstwa owocowo-warzywnego
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
W zakładach naprawy sprzętu elektromechanicznego
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
W zakładach budowlanych
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 
Zobacz także
 
Dokumentacja powypadkowa ON-LINE
interaktywna aplikacja umożliwiająca sporządzenie i wydrukowanie ON-LINE dokumentów powypadkowych