Projekty
 
Przywróć
Minimalizuj
Opracowanie modelu filtru optycznego o zmiennej charakterystyce transmisji w zakresie widzialnym, przeznaczonego do zastosowania w środkach ochrony oczu na stanowiskach zagrożonych niebezpiecznym promieniowaniem podczerwonym
Kierownik projektu - dr inż. Grzegorz Owczarek
Wykonawcy -
zobacz więcej
Pakiet multimedialnych materiałów szkoleniowych dotyczących doboru i użytkowania środków ochrony indywidualnej dla pracowników
Kierownik projektu - dr inż. Grzegorz Owczarek
Wykonawcy -
zobacz więcej
Opracowanie kryteriów oceny okularów korekcyjnych o właściwościach ochronnych do wykorzystania przez ich producentów
Kierownik projektu - dr inż. Adam Pościk
Wykonawcy -
zobacz więcej