Projekty
 
Przywróć
Minimalizuj
Opracowanie zasad kompletowania zestawów: odzież ochronna wierzchnia/odzież spodnia z uwzględnieniem rozwiązań wspomagających termoregulację mikroklimatu pododzieżowego w warunkach zagrożenia czynnikami gorącymi i płomieniem
Kierownik projektu - dr hab. inż. Grażyna Bartkowiak
Wykonawcy -
zobacz więcej
Opracowanie metodyki badania i oceny odzieży ostrzegawczej wyposażonej w aktywne źródła światła
Kierownik projektu - mgr inż. Krzysztof Łężak
Wykonawcy -
zobacz więcej
Opracowanie i ocena funkcjonalności modelu systemu sygnalizacji zagrożeń do zastosowania w inteligentnej odzieży ochronnej z uwzględnieniem przewidywanych warunków jej stosowania
Kierownik projektu - dr inż. Anna Dąbrowska
Wykonawcy -
zobacz więcej