Skład osobowy
 
Przywróć
Minimalizuj
 • Pracownia Odzieży Ochronnej
   Kierownik telefon e-mail
   dr inż. Anna Dąbrowska - andab[at]ciop.lodz.pl
   telefon e-mail
   dr hab. inż. Grażyna Bartkowiak (42) 648-02-32 grbar[at]ciop.lodz.pl
   techn. Dariusz Błażejewski - dabla[at]ciop.lodz.pl
   mgr Alicja Czapska - alcza[at]ciop.lodz.pl
   mgr inż. Agnieszka Greszta aggre[at]ciop.lodz.pl
   dr inż. Sylwia Krzemińska - sykrz[at]ciop.lodz.pl
   mgr inż. Krzysztof Łężak - krlez[at]ciop.lodz.pl
   Ewa Mieszek-Stupakiewicz - ewmie[at]ciop.lodz.pl