Pracownia Ochron Głowy i Sprzętu Zabezpieczającego Przed Upadkiem z Wysokości
 
Opis Jednostki Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj


Pracownia Ochrony Głowy i Sprzętu Zabezpieczającego Przed Upadkiem Z Wysokości - O Pracowni

Profil działalności pracowni:

Pracownia ochron głowy i sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości zajmuje się szeroko pojętą problematyką związaną z ochroną człowieka w środowisku pracy w zakresie ochrony przed upadkiem z wysokości oraz ochrony głowy. Do najważniejszych aspektów działalności naukowo badawczej pracowni należą:

 
 • analiza teoretyczna i badania laboratoryjne zjawisk zachodzących podczas działania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości oraz hełmów ochronnych,
 • prace teoretyczne i doświadczalne nad nowymi rozwiązaniami środków ochrony indywidualnej,
 • prace nad bezpieczniejszymi metodami stosowania środków ochrony indywidualnej,
 • opracowywanie wymagań i metod badań dla sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości oraz hełmów ochronnych.

Drugą równie ważną grupą zadań pracowni są prace związane z prowadzeniem procesu oceny typu WE sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości i przemysłowych hełmów ochronnych. Prace te obejmują:

 • prowadzenie badań laboratoryjnych sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości i hełmów ochronnych, zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN, dla potrzeb certyfikacji,
 • współudział w pracach grup pionowych zmierzających do ujednolicenia metod badań oraz certyfikacji stosowanych w notyfikowanych instytutach badawczych krajów Unii Europejskiej.

Pracownia bierze czynny udział w pracach normalizacyjnych w zakresie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości i przemysłowych hełmów ochronnych, które są koordynowane przez Komisję Problemową PKN nr 21 d.s. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników. Prace te obejmują przede wszystkim:

 • tłumaczenie i wprowadzanie do stosowania w Polsce nowych norm europejskich,
 • współudział w tworzeniu norm ISO i EN,
 • nowelizację istniejących norm.
 

Kierownik Pracowni
dr inż. Krzysztof Baszczyński
tel. (+48 042) 648 02 29 lub 648 02 21 wew. 29,
fax: (+48 042) 648 02 22,
e-mail: krbas@ciop.lodz.pl

Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Baszczyński K.: Wymagania i metody badań urządzeń samozaciskowych chroniących przed upadkiem z wysokości, wyposażonych w sztywne prowadnice, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 4(571), s. 15-18
 • Baszczyński K.: Analiza zagrożeń uszkodzeń głowy pracownika podczas powstrzymywania spadania z wysokości, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 2(557), s. 20-23
 • Baszczyński K.: Effects of falling weight impact on industrial safety helmets used in conjunction with eye and face protection devices, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2018, Vol. 24, Issue 2, s. 171-180
 • Jachowicz M.: Kaski sportowo-rekreacyjne – konstrukcja i wymagania norm, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 8(563), s. 8-11
 • Baszczyński K.: Modelling the performance of horizontal anchor lines during fall arrest, Fibers & Textiles in Eastern Europe, 2017, 25, 5(125), s. 95-103
 • Pościk A., Jachowicz M.: Mechanical properties of protective spectacles fitted with corrective lenses, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2017, Vol. 23, Issue 3, s. 440-116
 • Baszczyński K.: Konstrukcja, podstawowe wymagania i metody badań urządzeń kotwiczących umożliwiających przemieszczanie się pracownika na stanowiskach pracy na wysokości, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 2, s. 13-17
 • Jachowicz M.: Corrosion of connectors used in equipment protecting against falls from a height, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2015, Vol. 21, 3, s. 318-329
 • Baszczyński K.: The effect of temperature on the capability of industrial safety helmets to absorb impact energy, online 12.06.2014 http://dx.doi.org/101016/j.ergfailanal.2014.07.006, Engineering Failure Analysis, 2014
 • Baszczyński K.: Metoda i stanowisko do badania pochłaniania energii uderzenia poruszającego się obiektu przez przemysłowe hełmy ochronne, Pomiary Automatyka Kontrola, 2014, 2, s. 090-093
 • Baszczyński K.: Równoczesne stosowanie przemysłowych hełmów ochronnych z innymi środkami ochrony indywidualnej, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 11(521), s. 18-21
 • Baszczyński K.: Modeling performance during fall arrest of selected textile elements of personal protective equipment protecting against falls from a height, Fibres and Textiles in Eastern Europe, 2013, 21, 4(100), s. 130-136
 • Baszczyński K. : Sprawdzanie stanu technicznego uprzęży w indywidualnych systemach chroniących przed upadkiem z wysokości , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 10 (505) , s. 27-30
 • Baszczyński K. : Samodzielna kontrola stanu technicznego zatrzaśników w indywidualnym sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 3 (498) , s. 16-19
 • Jachowicz M.: Właściwości elektrostatyczne wybranych środków ochrony indywidualnej w aspekcie zagrożenia wybuchowego, Journal of Sustainable Mining, 2013, 12, 1, s. 27-33
 • Baszczyński K., Jachowicz M. : Ocena podzespołów łącząco-amortyzujących sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości w warunkach dynamicznych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 11 (494) , s. 22-25
 • Baszczyński K., Jachowicz M. : The Effect of the Use of Full Body Harnesses on Their Protective Properties, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2009, 15, 4, s. 435–446
 • Baszczyński K., Jachowicz M. : Corrosion of Retractable Type Fall Arresters, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2009, 15, 3, s. 265-275
 • Baszczyński K.: Hełmy ochronne jako zabezpieczenie przed zagrożeniami mechanicznymi w środowisku pracy., Praca i Zdrowie, 2008, 3, s. 10-15
 • Baszczyński K.: Dynamic strength tests for low elongation lanyards., International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2007, 1, s. 39-48
 • Baszczyński K.: The influence of anchor devices on the performance of retractable type fall arresters protecting against falls from a height., International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2006, 3, s. 307-318
 • Baszczyński K.: Bezpieczeństwo pracy na dachach., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 2, s. 2-4
 • Baszczyński K., Jachowicz M.: The Effect of the Use of Full Body Harnesses on Their Protective Properties, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2006, volume 15, number 4, s. 435-446
 • Baszczyński K., Jachowicz M.: Wpływ korozji na bezpieczeństwo użytkowania indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 7-8, s. 41-45
 • Baszczyński K., Jachowicz M.: Corrosion of Retractable Type Fall Arresters, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2006, volume 15, number 3, s. 265-275
 • Baszczyński K.: Locking of retractable type fall arresters - test method and stand., International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2005, 2, s. 191-202
 • Baszczyński K., Zrobek Z.: Ochrona przed upadkiem ze słupów żerdziowych - ocena skuteczności systemu ustalającego pozycję., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 4, s. 18-21
 • Baszczyński K.: Influence of weather conditions on the performance of energy absorbers and guided type fall arresters on a flexible anchorage line during fall arresting., Safety Science, 2004, 42, s. 519-536
 • Baszczyński K., Zrobek Z.: Test method for retractable type fall arresters designed for horizontal use., International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2003, 3, s. 313-331
 • Baszczyński K.: Przemysłowe hełmy ochronne a zabezpieczenie głowy przed uderzeniami bocznymi., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 5, s. 10-13
 • Baszczyński K.: Ochrona przed upadkiem z wysokości, (W: Centralny Instytut Ochrony Pracy), Brak, 2001
 • Baszczyński K.: Ochrona przed upadkiem z wysokości., CIOP, Warszawa, 2001
 • Baszczyński K., Korycki R.: Stosowanie i zasady doboru sprzętu uniemożliwiającego rozpoczęcie spadania z wysokości, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 11, s. 21-23
 • Baszczyński K., Zrobek Z.: Bezwładne masy kotwiczące, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 3, s. 21-23
 • Baszczyński K., Zrobek Z.: Wpływ atmosferycznych warunków na działanie urządzeń samozaciskowych z giętkimi prowadnicami., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2000, 6, s. 17-19
 • Baszczyński K., Zrobek Z.: Dynamic Performance of Horizontal Flexible Anchor Lines During Fall Arrest - A Numerical Method of Simulation., International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2000, 4, s. 521-534
 • Baszczyński K., Karlikowski M., Zrobek Z.: Nowe normy PN-EN Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 1999, 10, s. 2-5
 • Baszczyński K., Karlikowski M., Zrobek Z.: Urządzenia kotwiczące w sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 1999, 12, s. 6-10
 • Baszczyński K., Zrobek Z.: Stalowe poziome liny zaczepowe., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 1998, 6, s. 18-21
 • Baszczyński K., Zrobek Z.: Wydłużenia urządzeń samozaciskowych jako źródło zagrożeń., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 1998, s. 17-20
 • Baszczyński K., Zrobek Z.: Zagrożenia w budownictwie., (W: Centralny Instytut Ochrony Pracy), Brak, Warszawa, 1997
Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Pracownia Ochrony Głowy i Sprzętu Zabezpieczającego Przed Upadkiem Z Wysokości - Oferta

 • badania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości według obowiązujących norm PN-EN a w tym: linek bezpieczeństwa, amortyzatorów, urządzeń samohamownych, urządzeń samozaciskowych, szelek bezpieczeństwa, pasów biodrowych, linek opasujących, systemów kotwiczenia indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości,
 • badania przemysłowych hełmów ochronnych według obowiązującej norm PN-EN 397,
 • badania wytrzymałościowe różnego typu materiałów włókienniczych i metalowych  oraz wyrobów gotowych,
 • doradztwo w zakresie doboru sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości i przemysłowych hełmów ochronnych dla specyficznych stanowisk pracy,
 • porady w zakresie metod stosowania, konserwacji i przechowywania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości i przemysłowych hełmów ochronnych,
 • prowadzenie szkoleń w zakresie doboru i stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości i przemysłowych hełmów ochronnych.

 
Skład osobowy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Opracowanie stanowisk i metod badań przestrzennych parametrów konstrukcyjnych hełmów dla potrzeb oceny ich właściwości ochronnych oraz projektowania z uwzględnieniem indywidualnych cech użytkowników
Kierownik projektu - dr inż. Marcin Jachowicz
Wykonawcy -
zobacz więcej
Opracowanie wytycznych konstrukcyjnych, wymagań i metod badań systemów kotwiczących sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przeznaczonych do stosowania przez kilku użytkowników.
Kierownik projektu - dr inż. Krzysztof Baszczyński
Wykonawcy -
zobacz więcej
Opracowanie w technologii PVD (Phisical Vapour Deposition) nanostrukturalnych powłok zmniejszających wpływ promieniowania cieplnego na środki ochrony głowy i twarzy
Kierownik projektu - dr inż. Marcin Jachowicz
Wykonawcy -
zobacz więcej
Linki
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Artykuły
 
Maksymalizuj
Przywróć