Projekty
 
Przywróć
Minimalizuj
Dostosowanie metody badania penetracji aerozoli ciekłych w filtrującym sprzęcie ochrony układu oddechowego z uwzględnieniem nowych wymagań norm międzynarodowych
Kierownik projektu - dr inż. Agnieszka Brochocka
Wykonawcy -
zobacz więcej
Metoda badania penetracji filtrującego sprzętu ochrony układu oddechowego wobec aerozoli stałych z uwzględnieniem nowych wymagań norm międzynarodowych
Kierownik projektu - mgr Krzysztof Makowski
Wykonawcy -
zobacz więcej
Analiza i optymalizacja procesu aktywacji elektrostatycznej nowoczesnych filtracyjnych kompozytów polimerowych stosowanych w sprzęcie ochrony układu oddechowego
Kierownik projektu - dr Małgorzata Okrasa
Wykonawcy -
zobacz więcej