Pracownia Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego
 
Opis Jednostki Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Pracownia Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego - O Pracowni
Profil działalności pracowni:

 

Podstawową działalnością Pracowni jest prowadzenie prac naukowo-badawczych związanych z:

 
 • opracowywaniem metod badań i kryteriów oceny sprzętu ochrony układu oddechowego,
 • badaniem zjawisk zachodzących w trakcie użytkowania sprzętu ochrony układu oddechowego, tworzących bazę doświadczeń wykorzystywaną podczas opracowywania  nowych ochron i zasad prawidłowego ich doboru oraz bezpiecznego stosowania i przechowywania.
 

Ponadto w Pracowni prowadzone są prace normalizacyjne związane z wdrażaniem norm europejskim do zbioru polskich norm z zakresu sprzętu ochrony układu oddechowego.

 

Kierownik Pracowni
dr inż. Agnieszka Brochocka
tel. (+48 042) 648 02 25,
fax: (+48 042) 678 19 15,
e-mail: agbro@ciop.lodz.pl

 

Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Oferta
 
Maksymalizuj
Przywróć
Skład osobowy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Pracownia Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego
   Kierownik telefon e-mail
   dr inż. Agnieszka Brochocka (42) 648 02 25 agbro[at]ciop.lodz.pl
   telefon e-mail
   mgr Katarzyna Bociek - kaboc[at]ciop.lodz.pl
   mgr Paweł Ćwietkowski - pacwi[at]ciop.pl
   Renata Głodek - reglo[at]ciop.lodz.pl
   mgr inż. Krzysztof Makowski - krmak[at]ciop.lodz.pl
   dr Małgorzata Okrasa - maokr[at]ciop.lodz.pl
   inż. Wiktor Orlikowski - wiorl[at]ciop.lodz.pl
Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Opracowanie wymagań, metod badań oraz programu doboru sprzętu ochrony układu oddechowego przed nanocząstkami
Kierownik projektu - mgr Krzysztof Makowski
Wykonawcy -
zobacz więcej
Kaptur ucieczkowy o podwyższonym poziomie widoczności zintegrowany z systemem zdalnej lokalizacji użytkownika do stosowania podczas poważnych awarii związanych z emisją substancji niebezpiecznych
Kierownik projektu - dr Małgorzata Okrasa
Wykonawcy -
zobacz więcej
Wielofunkcyjny sprzęt ochrony układu oddechowego na bazie włókninowych kompozytów zeolitowych do ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem lotnych związków chemicznych w środowisku zagrożonym niedoborem tlenu
Kierownik projektu - dr hab. inż. Agnieszka Brochocka
Wykonawcy -
zobacz więcej
Linki
 
Maksymalizuj
Minimalizuj