Projekty
 
Przywróć
Minimalizuj
Badanie możliwości fizycznych i psychomotorycznych starszych pracowników w aspekcie przedłużenia aktywności zawodowej
Kierownik projektu - dr hab. inż. Danuta Roman-Liu, prof. nadzw. CIOP-PIB
Wykonawcy -
zobacz więcej
Zastosowanie transformaty falkowej do oceny zmęczenia mięśniowego w trakcie pracy monotypowej
Kierownik projektu - dr hab. inż. Danuta Roman-Liu, prof. nadzw. CIOP-PIB
Wykonawcy -
zobacz więcej
Badanie zmian poziomu i sposobu aktywacji różnych grup mięśniowych w funkcji wieku pracownika
Kierownik projektu - dr hab. inż. Danuta Roman-Liu, prof. nadzw. CIOP-PIB
Wykonawcy -
zobacz więcej