Projekty
 
Przywróć
Minimalizuj
Opracowanie bazy danych referencyjnych możliwości fizycznych i funkcjonalnych dla potrzeb profilowania zawodowego osób starszych i niepełnosprawnych
Kierownik projektu - prof. dr hab. inż. Danuta Roman-Liu
Wykonawcy -
zobacz więcej
Określenie wpływu możliwości fizycznych u starszych pracowników na utrzymanie równowagi ciała
Kierownik projektu - dr Tomasz Tokarski
Wykonawcy -
zobacz więcej
Wpływ ogólnego oraz lokalnego zmęczenia mięśniowego na zmiany w propriocepcji i stabilizacji ciała
Kierownik projektu - mgr inż. Patrycja Łach, dr Joanna Mazur-Różycka
Wykonawcy -
zobacz więcej