Skład osobowy
 
Przywróć
Minimalizuj
 • Pracownia Zagrożeń Chemicznych
   Kierownik telefon e-mail
   dr hab. Małgorzata Szewczyńska, prof. CIOP-PIB 22 623-32-52 mapol[at]ciop.pl
   telefon e-mail
   dr Elżbieta Dobrzyńska 22 623-46-87 eleki[at]ciop.pl
   dr inż. Anna Jeżewska 22 623-46-65 anjez[at]ciop.pl
   dr inż. Dorota Kondej 22 623-46-95 dokon[at]ciop.pl
   dr Joanna Kowalska 22 623-46-87 jokow [at]ciop.pl
   techn. Maria Sierakowska 22 623-46-95 masie[at]ciop.pl
   mgr Jolanta Surgiewicz 22 623-46-94 josur[at]ciop.pl
   inż. Agnieszka Woźnica 22 623-46-65 agwoz[at]ciop.pl