Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
 
Opis Jednostki Instytutu
 
Maksymalizuj
Przywróć
Kierownictwo
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Kierownik Zakładu
dr inż. Zofia Pawłowska
zopaw[at]ciop.pl
Pracownie Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Prawnych i Ekonomicznych Problemów Ochrony Pracy
Pracownia Zarządzania i Oceny Ryzyka
Pracownicy Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj