Pracownicy Instytutu
 
Przywróć
Minimalizuj
 • Pracownia Toksykologii
   Kierownik telefon e-mail
   dr Lidia Zapór 22 623-37-25 lizap[at]ciop.pl
   telefon e-mail
   dr inż. Luiza Chojnacka- Puchta 22 623-46-59 lucho[at]ciop.pl
   techn. Lilianna Marciniak 22 623-46-81 limar[at]ciop.pl
   dr Katarzyna Miranowicz-Dzierżawska 22 623-46-81 kamir[at]ciop.pl
   dr inż. Dorota Sawicka 22 623-46-59 dosaw[at]ciop.pl
   dr Jolanta Skowroń 22 623-46-80 josko[at]ciop.pl
 • Pracownia Zagrożeń Chemicznych
   Kierownik telefon e-mail
   dr hab. Małgorzata Szewczyńska, prof. CIOP-PIB 22 623-32-52 mapol[at]ciop.pl
   telefon e-mail
   dr Elżbieta Dobrzyńska 22 623-46-87 eleki[at]ciop.pl
   dr inż. Dorota Kondej 22 623-46-94 dokon[at]ciop.pl
   dr Joanna Kowalska 22 623-46-87 jokow[at]ciop.pl
   mgr Paweł Wasilewski 22 623 46 58 pawas[at]ciop.pl
   inż. Agnieszka Woźnica 22 623-46-65 agwoz[at]ciop.pl
 • Pracownia Bezpieczeństwa Chemicznego
   Kierownik telefon e-mail
   dr Agnieszka Gajek 22 623-46-89 aggaj[at]ciop.pl
   telefon e-mail
   dr inż. Monika Borucka 22 623-46-74 mosan[at]ciop.pl
   dr inż. Maciej Celiński 22 623-46-74 macel[at]ciop.pl
   techn. Tadeusz Maciejewski 22 623-46-93 tamac[at]ciop.pl
 • Pracownia Aerozoli, Filtracji i Wentylacji
   Kierownik telefon e-mail
   dr inż. Tomasz Jankowski 22 623-32-68 tojan[at]ciop.pl
   telefon e-mail
   mgr inż. Piotr Sobiech 22 623-32-66 pisob[at]ciop.pl
 • Pracownia Zagrożeń Biologicznych
   Kierownik telefon e-mail
   prof. dr hab. n. med. Rafał Górny 22 623-46-77 ragor[at]ciop.pl
   telefon e-mail
   mgr Aleksandra Bakal - Kijek albak[at]ciop.pl
   dr hab. Marcin Cyprowski 22 623-46-92 macyp[at]ciop.pl
   dr Małgorzata Gołofit-Szymczak 22 623-46-82 magol[at]ciop.pl
   dr Anna Ławniczek-Wałczyk 22 623-46-92 anlaw[at]ciop.pl
   dr inż. Agata Stobnicka - Kupiec 22 623-46-82 agsto[at]ciop.pl
 • Laboratorium Mikroskopii Elektronowej
   telefon e-mail
   dr inż. Paweł Kozikowski 22 623-32-66 pakoz[at]ciop.pl