Odpowiedzi na pytania prawne
Pytania
Odpowiedzi
Kategoria: Komentarze

Zmiana kwoty jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej

 

17 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (Dz.U. poz. 827), wydane na podstawie art. 13 ust. 4i art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650).

 

Zgodnie ze zmianą wprowadzoną do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1150), jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej wynosi 809 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Zgodnie z przepisem przejściowym, w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed 17 maja 2018 r., do ustalenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2018 r.

 

Oprac. Anna Gałązka specjalistka ds. legislacji

BP 6/2018

CiopAppLinkFiles
 
Maksymalizuj
Minimalizuj