Konkursy

 

Skutki wypadków przy pracy i chorób zawodowych związanych z jej wykonywaniem dotykają całe społeczeństwo. Są przyczyną zgonów, inwalidztwa, wysokich kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją. Podnoszenie świadomości społecznej występowania zagrożeń w środowisku pracy i życia, a także poziomu wiedzy na temat sposobów skutecznej ochrony przed ich skutkami jest jednym z podstawowych zadań w walce o zmniejszenie liczby wypadków i eliminowanie zagrożeń i uciążliwości występujących w środowisku pracy. Takie działania są najskuteczniejsze wtedy, gdy są prowadzone wielopłaszczyznowo i mają szansę dotarcia do jak największej liczby odbiorców oraz gdy forma przekazu jest prosta i łatwa w percepcji. Taką formą jest komunikowanie wizualne (znaki graficzne, plakaty, rysunki, filmy czy fotografie).

W ramach działań Instytutu z zakresu kształtowania świadomości społecznej i promowania bezpiecznych zachowań organizowane są konkursy artystyczne dla dorosłych, dzieci i młodzieży (na plakat bezpieczeństwa pracy dla artystów plastyków, fotograficzne, filmowe i plastyczne dla dzieci), dzięki którym powstały zróżnicowane narzędzia komunikacji wizualnej, dotyczące pracy i bezpieczeństwa pracy (plakaty, rysunki, zdjęcia, filmy). 

 

Praca wyróżniona w konkursie O!ZNAKI PRACY 2017 (autor: Alicja Trojnar)

Fot. Praca wyróżniona w konkursie O!ZNAKI PRACY 2017 (autor: Alicja Trojnar)

 

W Instytucie organizowane są także konkursy, służące promowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych umożliwiających poprawę stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy (Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy) czy promowaniu najlepszych przykładów dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa człowiek a w pracy (polska edycja Europejskiego Konkursu Dobrych Praktyk).