Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Konferencja pn. "Substancje rakotwórcze i cytostatyczne w miejscu pracy"
29 sierpnia 2019 r., Rzeszów

 

Konferencja

pn. Substancje rakotwórcze i cytostatyczne w miejscu pracy

29 sierpnia 2019 r.

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 16

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w konferencji pn. „Substancje rakotwórcze i cytostatyczne w miejscu pracy”, która odbędzie się 29 sierpnia 2019 r. w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rzeszowie.

Spotkanie jest skierowane do pracowników służby zdrowia, weterynarii, farmaceutów, specjalistów bhp, pracowników PIP i PIS, a jego celem jest dostarczenie informacji m.in. na temat zasad postępowania z substancjami cytostatycznymi, przepisów prawnych, skutków narażenia na ich oddziaływanie i zasad bezpieczeństwa pracy.

Konferencja jest organizowana w ramach europejskiej kampanii informacyjnej "Substancje niebezpieczne pod kontrolą" (http://chemia.ciop.pl). Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania miejsc.

Zgłoszenia można dokonywać pod adresem: https://subrakcyt.konfeo.com

 

Program

 

9.30     Rejestracja uczestników

10.00   Otwarcie spotkaniadr inż. Adam Sidor, Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny


10.10 – 10.30

Ciągłe monitorowanie czynników rakotwórczych i mutagennych występujących w środowisku pracy
w ramach sprawowanego nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej nad warunkami pracy
– Agnieszka Rybka, starszy asystent Oddziału Higieny Pracy, WSSE w Rzeszowie


10.30 – 11.00

Narażenie pracowników na czynniki rakotwórcze i mutagenne. Metody oznaczania wybranych substancji chemicznych – dr Joanna Kowalska, dr Anna Jeżewska, CIOP-PIB


11.00 – 11.30

Wybrane aspekty zdrowotne w narażeniu na leki cytostatyczne w miejscu pracy lek. med. Szczepan Jędral, WOMP w Rzeszowie

 

11.30 – 11.45 Przerwa na kawę

 

11.45 – 12.15

Zmiany w prawie. Wartości dopuszczalnych stężeń dla cytostatyków - dr Jolanta Skowroń, sekretarz Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, CIOP-PIB


12.15 – 12.45

Środki prewencji stosowane w pracy z cytostatykami dr Małgorzata Pośniak, Kierownik Zakładu Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych, CIOP-PIB


12.45 – 13.15

Sporządzanie leków cytostatycznych w aptekach szpitalnych na terenie województwa podkarpackiegoJolanta Mach – Kogut,  starszy inspektor farmaceutyczny, WIS w Rzeszowie

 

13.15   Zakończenie konferencji –dr inż. Adam Sidor, PPWIS