Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Konferencja szkoleniowa pn. "Substancje rakotwórcze w miejscu pracy"
26 września 2018 r., Centrum Konferencyjne, Warszawa

 

Konferencja szkoleniowa

pn. Substancje rakotwórcze w miejscu pracy

 

organizowana w ramach europejskiej kampanii informacyjnej

2018 – 2019 pn. “Substancje niebezpieczne pod kontrolą”

26 września 2018 r.

Centrum Konferencyjne, ul. Kopernika 30, Warszawa

 

Program konferencji

zakończono nabór uczestników (z uwagi na duże zainteresowanie analogiczna konferencja zostanie powtórnie zorganizowana) 

 

Program /wersja robocza/

 

11.00

Otwarcie spotkania
– dr hab. inż. Wiktor M. Zawieska, Z-ca Dyrektora CIOP-PIB ds. Techniki i Wdrożeń, przedstawiciel Głównego Inspektoratu Sanitarnego 

11.10

Wyzwania związane z nadzorem warunków pracy pod kątem czynników chemicznych
– Katarzyna Kitajewska, GIS

11.30

Pytania uczestników

11.40 

Klasyfikacja substancji chemicznych i ich mieszanin
– przedstawiciel Biura ds. Substancji Chemicznych

12.00

Pytania uczestników

12.10 

Karty charakterystyk jako podstawowe źródło informacji o zagrożeniach stwarzanych przez substancje chemiczne i zasadach ich bezpiecznego stosowania w miejscu pracy
– Dominik Pisarek, GIS

12.30

Pytania uczestników

12.40

Substancje chemiczne o działaniu rakotwórczym – wymogi prawne, zgłaszanie do rejestru
– Katarzyna Konieczko, Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi

13.00

Pytania uczestników

13.10 – 13.40

Przerwa na kawę

13.40

Zmiany w prawie i nowe wartość NDS i NDN – konsekwencje dla pracodawców, laboratoriów i służb kontrolnych
- dr Jolanta Skowroń, CIOP – PIB

14.00

Pytania uczestników

14.10

Zgłaszanie przez pracodawców informacji o pracownikach narażonych na oddziaływanie czynników rakotwórczych - problemy identyfikowane przez Państwową Inspekcję Pracy
- przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy

14.30

Pytania uczestników

14.40

Narzędzia i źródła informacji nt. niebezpiecznych substancji chemicznych
– dr Elżbieta Dobrzyńska, CIOP-PIB

15.00

Pytania uczestników

15.10

Kampania „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”
- dr hab. inż. Wiktor M. Zawieska, Z-ca Dyrektora CIOP-PIB ds. Techniki i Wdrożeń

15.20

Zakończenie konferencji
- przedstawiciel Głównego Inspektoratu Sanitarnego, dr hab. inż. Wiktor M. Zawieska, Z-ca Dyrektora CIOP-PIB ds. Techniki i Wdrożeń

15.30

Obiad