Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Konferencja pn. "Substancje chemiczne w miejscu pracy – obowiązki pracodawcy i rola służby bhp"
12 września 2018 r., Łódź, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

 


Konferencja "Substancje chemiczne w miejscu pracy – obowiązki pracodawcy i rola służby bhp"

12 września 2018 r.

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, ul. Piotrkowska 86, front, II piętro

 

Program konferencji
Formularz zgłoszenia

 

 Program konferencji

 

1015

Rejestracja

1030

Otwarcie spotkania

 

Dr Ewa Sadowska-Kowalska, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, kierownik Regionalnego Ośrodka Enterprise Europe Network

 

Kampania „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”
Dr hab. inż. Wiktor M. Zawieska, z-ca Dyrektora CIOP-PIB ds. Techniki i Wdrożeń

1045

Zmiany w prawie i nowe wartość NDS i NDN – konsekwencje dla pracodawców, laboratoriów i służb kontrolnych
Dr Jolanta Skowroń, CIOP – PIB

1105

Substancje chemiczne o działaniu rakotwórczym – wymogi prawne, zgłaszanie do rejestru, obowiązki pracodawcy
Przedstawiciel Instytutu Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi

1125

Dyskusja

1145

Przerwa na kawę

1200

Ocena ryzyka i narażenia związanego ze stosowaniem substancji chemicznych w miejscu pracy
Dr Małgorzata Pośniak,  kierownik Zakładu Zagrożeń Chemicznych, Biologicznych i Pyłowych CIOP-PIB

1220

Nieprawidłowości stwierdzane podczas kontroli przeprowadzanych przez służby sanitarno- epidemiologiczne – wnioski dla pracodawców
Przedstawiciel Głównego Inspektoratu Sanitarnego / WSSE w Łodzi

1240

Pierwsza pomoc w wypadkach z chemikaliami
Przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź - Sikawa

1300

Promocja bezpieczeństwa i zdrowia w pracy – działania Ośrodka Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości,
Dr Małgorzata Sikorska, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ambasador Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

 

Dyskusja

1330

Zakończenie spotkania