Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

KONFERENCJA-FORUM pt.: "Certyfikacja - wymagania, doświadczenia i perspektywy po przystąpieniu do UE",

16 listopada 2004r, godz. 10.00 - sala kongresowa, pawilon 15 - MTP w Poznaniu, ul. Głogowska 14. Konferencji towarzyszą III Targi Usług Certyfikacyjnych, Badań Wyrobów, Wdrożenia Systemów Jakości i Oceny Personelu "CERTYFIKACJA", które czynne będą w dniach 16-17.11.2004 r., w godzinach od 9 do 17 (pawilon 15 MTP). Podczas konferencji wystąpili przedstawiciele: Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Polskiego Centrum Akredytacji, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-Państwowego Instytutu Badawczego, Urzędu Dozoru Technicznego, Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Równolegle z forum odbywały się seminaria przygotowane przez urzędy, jednostki certyfikujące i firmy doradcze uczestniczące w targach, w tym seminarium nt. "Ocena zgodności urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu według wymagań UE", organizowane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, w dniu 16.11.2004 r. w godz. 13.30-14.30, w sali 503, pawilon 15. Zapraszamy do udziału w seminarium, jak również do zapoznania się z ofertą usług CIOP-PIB na naszym stoisku w Pawilonie 15. Więcej informacji na stronie www.sawo.pl.