Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

I Podkarpackie Forum Bezpieczeństwa
13 października 2017, Rzeszów

Rzeszowski oddział OSPSBHP we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych o/Rzeszów,  Okręgowym Inspektoratem Pracy w Rzeszowie oraz Wyższą Szkołą Prawa i Administracji w Rzeszowie zaprasza na I Podkarpackie Forum Bezpieczeństwa.

Zagrożenia czynnikami chemicznymi w środowisku pracy a zatrudnianie młodych i niedoświadczonych pracowników” to temat przewodni tegorocznego forum.

Forum realizowane jest w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej CIOP-PIB „Bezpiecznie od początku”, poświęconej problematyce zatrudniania młodych i niedoświadczonych pracowników.

 

więcej informacji...