Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Seminarium pn. "Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”
25 października 2016, Eiffage Polska Budownictwo S.A., ul. Postępu 5a, Warszawa

 

Seminarium  pn. "Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” 
25 października 2016 r. godz. 11.00
Eiffage Polska Budownictwo S.A., ul. Postępu 5a,  Warszawa

 

Program seminarium

 

Program seminarium

 

11.00

Otwarcie spotkania i wprowadzenie do tematu seminarium

–przedstawiciel Eiffage Polska Budownictwo S.A.

11.05

Zrównoważona praca, zdrowi pracownicyWioleta Klimaszewska, CIOP-PIB

 

11.15

Integrowanie zarządzania wiekiem z zarządzaniem zasobami ludzkimi i bezpieczeństwem pracy/komunikacja w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy – dr Zofia Pawłowska, CIOP-PIB

 

11.45

Kontrakt psychologiczny pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Stres i postawy wobec wymagań pracy - dr Dorota Żołnierczyk, CIOP-PIB

 

12.15

Dyskusja

Zakończenie spotkania - przedstawiciel Eiffage Polska Budownictwo S.A.

 

 

Seminarium dla firmy Eiffage Polska Budownictwo S.A.
jest organizowane w ramach europejskiej kampanii informacyjnej
pn. „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” (
http://bezpieczni.ciop.pl)
Seminarium ma charakter zamknięty.
Więcej informacji: tel. 22 623 36 77, 22 623 37 22