Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Zagrożenia chemiczne w środowisku pracy - nanomateriały
29.09.2016 r., CIOP–PIB, ul. Czerniakowska 16, sala 220

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnym seminarium

n.t.ZAGROŻENIA CHEMICZNE W ŚRODOWISKU PRACY - NANOMATERIAŁY”,

weryfikującym wyniki uzyskane w ramach III etapu programu wieloletniego
 „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” realizowanego w latach 2014 -2016,

które odbędzie się 29 września 2016 r. w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym, ul. Czerniakowska 16,sala 220

 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zapisy drogą mailową do dnia 26 września 2016r. na adres sekretariatu Zakładu Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych: izgor@ciop.pl

 

PROGRAM SEMINARIUM

(Rejestracja uczestników od godz. 930)

 

10:15 – 10:30

Otwarcie seminarium

10:30 – 11:00

 

Zalecenia do oceny i ograniczania ryzyka zawodowego dla pracujących w narażeniu na nanomateriały ceramiczne w środowisku pracy - materiały szkoleniowe.

Materiały informacyjne dla pracowników odpowiedzialnych za BHP w przedsiębiorstwach dotyczące szkodliwości nanomateriałów ceramicznych i profilaktyki zagrożeń związanych z ich stosowaniem (broszura). (II.P.01)

dr Lidia Zapór

11:00 – 11:45

 

Przykładowe strategie badań rozprzestrzeniania się nanoobiektów w zależności od lokalizacji źródła emisji nanoobiektów oraz stosowanych środków ochrony zbiorowej.

Zalecenia do profilaktyki technicznej w zależności od lokalizacji źródła emisji nanoobiektów oraz stosowanych środków ochrony zbiorowej (II.P.02)

Zalecenia w zakresie oceny ryzyka i do profilaktyki technicznej w odniesieniu do narażenia na nanoobiekty emitowane do powietrza podczas produkowania i stosowania nanomateriałów (2.Z.04)

dr inż. Elżbieta Jankowska

11:45 – 12:15

 

Ocena właściwości eksploatacyjnych instalacji wentylacji miejscowej i rozdziału powietrza wentylacyjnego w otoczeniu źródła emisji związanego z obróbką nanomateriałów. Zalecenia.

Modelowanie rozdziału powietrza wentylacyjnego w otoczeniu źródła emisji nanoobiektów. Materiały informacyjne.(II.P.03)

mgr inż. Tomasz Jankowski

12:15 – 12:30

Przerwa

12:30 – 13:00

 

Materiały informacyjne nt. wpływu nanocząstek metali na aktywność modelowych błon biologicznych.

Prospekt informacyjny o szkodliwości nanocząstek metali i profilaktyce zagrożeń związanych z ich stosowaniem. (2.Z.07)

 dr inż. Dorota Kondej 

13:00 – 13:45

 

Zalecenia do oceny ryzyka w miejscach pracy zagrożonych atmosferą wybuchową w wyniku emisji nanomateriałów.

Materiały informacyjne dotyczące zagrożeń atmosferą wybuchową podczas produkcji i przetwarzania nanomateriałów. (2.Z.03)

dr inż. Wojciech Domański

13:45 – 14:00

 

Podsumowanie seminarium: ocena materiałów i dyskusja