Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Zagrożenia biologiczne i chemiczne w środowisku pracy
27.09.2016 r., CIOP–PIB, ul. Czerniakowska 16, sala 220

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnym seminarium

n.t.ZAGROŻENIA BIOLOGICZNE i CHEMICZNE W ŚRODOWISKU PRACY”,

weryfikującym wyniki uzyskane w ramach III etapu programu wieloletniego
 „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” realizowanego w latach 2014-2016,

które odbędzie się27 września 2016 r. w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym, ul. Czerniakowska 16,sala 220

 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zapisy drogą mailową do dnia 23 września 2016 r. na adres sekretariatu Zakładu Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych: izgor@ciop.pl

 

PROGRAM SEMINARIUM

(Rejestracja uczestników od godz. 930)

 

10:15 – 10:30

Otwarcie seminarium

10:30 – 11:00

 

Internetowa baza wiedzy BIOINFO wspomagająca prowadzenie oceny narażenia zawodowego na szkodliwe czynniki biologiczne. (2.Z.21)

dr Małgorzata Gołofit-Szymczak 

11:00 – 12:00

 

Wytyczne do oceny i ograniczania ryzyka zawodowego na czynniki biologiczne w środowisku pracy pracowników obsługi naziemnej i powietrznej ruchu lotniczego wraz z listami kontrolnymi.

Materiały szkoleniowe nt. narażenia pracowników obsługi naziemnej i powietrznej ruchu lotniczego na szkodliwe czynniki biologiczne.

Materiały informacyjne do internetowej bazy danych CIOP-PIB nt. oceny narażenia zawodowego pracowników obsługi naziemnej i powietrznej ruchu lotniczego. (2.Z.20)

dr inż. Agata Stobnicka

12:00 – 12:30

 

Zalecenia do oceny i ograniczenia ryzyka zawodowego na szkodliwe czynniki bakteryjne w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej.

Materiały szkoleniowe. Szkodliwe czynniki bakteryjne w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej. (II.P.17)

dr Marcin Cyprowski

12:30 – 12:45

Przerwa

12:45 – 13:30

 

Zalecenia do oceny i ograniczania ryzyka zawodowego powodowanego przez szkodliwe czynniki biologiczne oraz metod ich identyfikacji na stanowiskach pracy w zakładach produkujących i przetwarzających biosurowce do celów energetycznych.

Materiały szkoleniowe na temat narażenia na czynniki pochodzenia mikrobiologicznego.

Materiały do bazy internetowej dotyczące narażenia na czynniki pochodzenia mikrobiologicznego izolowane z biopaliw oraz metod identyfikacji. (II.P.16)

dr Anna Ławniczek-Wałczyk

13:30 – 14:15

 

Frakcja wdychalna, torakalna i respirabilna substancji chemicznych w środowisku pracy – zagrożenia dla zdrowia pracowników (materiał informacyjny)

Ocena i ograniczanie ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na kwas siarkowy(VI) – zalecenia 

Materiał szkoleniowy – Zasady pomiarów stężeń frakcji wdychalnej, torakalnej i respirabilnej w powietrzu na stanowiskach pracy (II.P.07)

dr Małgorzata Szewczyńska

14:15 –  14:30

 

Podsumowanie seminarium: ocena materiałów i dyskusja