Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Zagrożenia chemiczne w środowisku pracy
22.09.2016 r., CIOP–PIB, ul. Czerniakowska 16, sala 220

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnym seminarium

n.t.ZAGROŻENIA CHEMICZNE W ŚRODOWISKU PRACY”,

weryfikującym wyniki uzyskane w ramach III etapu programu wieloletniego
 „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” realizowanego w latach 2014-2016,

które odbędzie się22 września 2016 r. w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym, ul. Czerniakowska 16,sala 220

 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zapisy drogą mailową do dnia 19 września 2016 r. na adres sekretariatu Zakładu Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych: izgor@ciop.pl

 

PROGRAM SEMINARIUM

(Rejestracja uczestników od godz. 830)

 

9:15 – 9:30

Otwarcie seminarium

9:30 – 11:00

 

Procesy technologiczne w prefabrykacji betonowej z uwzględnieniem chemicznych i mechanicznych zagrożeń dla rąk oraz skóry występujących podczas produkcji i stosowania prefabrykatów z betonu

Dobór ochron indywidualnych rąk dla pracowników zatrudnionych przy produkcji i stosowaniu prefabrykatów z betonu

Program ochrony skóry pracowników podczas produkcji i stosowania prefabrykatów z betonu

dr inż. Grzegorz Adamczewski, dr Paulina Chęsy, mgr inż. Joanna Kurpiewska

11:00 – 12:30

 

Wytyczne umożliwiające, w odniesieniu do wybranych środków ochrony roślin, spełnienie obowiązku uwzględniania, we wszystkich procedurach systemu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, substancji mogących powstać w trakcie tych zdarzeń.

Materiały informacyjne dotyczące emisji substancji powstających podczas pożaru i wybuchu środków ochrony roślin z grupy syntetycznych pyretroidów.

Materiały informacyjne dotyczące emisji substancji powstających podczas pożaru i wybuchu środków ochrony roślin z grupy karbaminianów. (2.Z.01)

dr Agnieszka Gajek, dr inż. Monika Sankowska

12:30 – 12:45

Przerwa kawowa

12:45 – 14:30

 

Wytyczne do zmniejszania zagrożeń pożarowo-wybuchowych stwarzanych przez termousieciowane tworzywa sztuczne.

Materiały informacyjne dotyczące charakterystyki pożarowo-wybuchowej w trakcie produkcji, przetwarzania i magazynowania epoksydów.

Materiały informacyjne dotyczące charakterystyki pożarowo-wybuchowej w trakcie produkcji, przetwarzania i magazynowania poliuretanów.

Materiały informacyjne dotyczące charakterystyki pożarowo-wybuchowej w trakcie produkcji, przetwarzania i magazynowania poliestrów. (II.P.11)

dr Agnieszka Gajek, dr inż. Maciej Celiński

14:30 – 14:45

Podsumowanie seminarium: ocena materiałów i dyskusja