Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Konferencja dla małych i średnich przedsiębiorstw pt: "ZDROWE I PRZYJAZNE MIEJSCE PRACY"


27 czerwca 2007 r., Rybnik
Sala Cechu Rzemiosł Różnych oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Rybniku, ul. Wysoka 15/17, Rybnik Organizatorzy: - Biuro Doradczo-Organizacyjne BHP Ewa Mieszczanin - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Program konferencji Konferencję dofinansowano ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przeznaczonych na realizację II etapu programu wieloletniego pn. "Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej" (w latach 2005-2007) w ramach zadań służb państwowych; Główny koordynator: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy