Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

"Mniej dźwigaj"

Konferencja dla małych i średnich przedsiębiorstw na temat przeciwdziałania zagrożeniom mięśniowo-szkieletowym oraz popularyzacji bezpiecznych zachowań w środowisku pracy 6 lipca 2007r., Olsztyn (Urząd Wojewódzki) Organizator: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Olsztynie Współorganizatorzy: - CIOP - PIB Warszawa, - OIP Olsztyn, - WSSE Olsztyn, - PFRON Olsztyn, - ZUS Olsztyn Patronat: Wojewoda Warmińsko - Mazurski Patronat medialni: - TVP 3 Olsztyn, - Gazeta Olsztyńska, - Radio Olsztyn, - "Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka", - "Promotor" Program konferencji ?Przygotowanie i realizacja konferencji w ramach: - zadań służb państwowych II etapu programu wieloletniego pn. "Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej" realizowanego w latach 2005-2007, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - polskiej edycji kampanii informacyjnej pn. Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2007 "Mniej dźwigaj"