Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Seminarium z zakresu projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach
Cykl 9 seminariów: 16.09., 17.09., 30.09., 2.10., 14.10., 16.10., 21.10., 4.11., 6.11.2014 r.

Cykl 9 seminariów w terminach: 16.09.2014 r., 17.09.2014 r., 30.09.2014 r., 2.10.2014 r., 14.10.2014 r., 16.10.2014 r., 21.10.2014 r., 4.11.2014 r., 6.11.2014 r.

 

 

Serdecznie zapraszamy, na seminarium z zakresu projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach, prowadzonego w ramach upowszechnienia wyników projektu „Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej koordynowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Podczas seminarium zostaną przedstawione wytyczne oraz zalecenia w zakresie przygotowania środowiska pracy do specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu, wzroku, słuchu, wynikającą z chorób psychicznych i z zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością intelektualną, opracowane w ramach w/w projektu. Prezentowana problematyka zostanie przedstawiona przez ekspertów CIOP-PIB z dziedziny architektury, ergonomii, psychologii, medycyny pracy, akustyki, oświetlenia oraz bezpieczeństwa maszyn.

 

Zakres tematyczny seminarium:

 • Ocena zdolności do pracy osób z niepełnosprawnościami oraz omówienie publikacji „Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach”
 • Przystosowanie architektoniczne obiektów i pomieszczeń pracy
 • Ogólne wymagania i zasady dostosowania środowiska pracy dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności w zakresie:
  • oceny jakości oświetlenia i sygnalizacji wzrokowej
  • akustyki i sygnalizacji dźwiękowej
  • oceny bezpieczeństwa pracy z maszynami i urządzeniami
  • parametrów mikroklimatu oraz zagrożeń szkodliwymi czynnikami biologicznymi i chemicznymi
  • psychospołecznych warunków pracyw ekspozycji na pole i promieniowanie elektromagnetyczne.
 • Przykłady dobrych praktyk (m. in. z wykorzystaniem komputerowych wizualizacji)
 • Prezentacja urządzeń wspomagających pracę osób niepełnosprawnych (urządzenia będą prezentowane w trakcie przerw kawowej oraz obiadowej jak również będą wystawione przez cały czas trwania seminarium)
 • Prezentacja stanowiska wykorzystującego techniki rzeczywistości wirtualnej (VR), umożliwiającego przeprowadzenie interaktywnego procesu dostosowywania stanowiska pracy dla potrzeb osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach

Wizyta w laboratoriach CIOP-PIB: Lab. Biomechaniki, Obciążeń Termicznych oraz Akustyki.

  

Seminarium przeznaczone jest dla:

 1. pracodawców, inspektorów pracy, inspektorów sanitarni, doradców zawodowych, osób wykonujących zadania służby BHP, projektantów procesów pracy
 2. lekarzy medycyny pracy
 3. osób z niepełnosprawnościami
 4. architektów.

 

Terminy seminarium dla poszczególnych grup uczestników (Istnieje możliwość wyboru udziału w seminarium w jednym spośród proponowanych 9 spotkań):

 

16.09.2014

17.09.2014

30.09.2014

Pracodawcy, inspektorzy pracy, inspektorzy sanitarni, doradcy zawodowi, osoby
wykonujących zadania służby BHP,
projektanci procesów pracy

Nabór zamknięty

02.10.2014

14.10.2014

Lekarze medycyny pracy

Nabór zamknięty

16.10.2014

21.10.2014

Osoby niepełnosprawne

Nabór zamknięty

04.11.2014

06.11.2014

Architekci

  Nabór zamknięty
 

 

Miejsce seminarium:

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, ul. Czerniakowska 16.

 

Zasady udziału:

Udział w seminarium jest bezpłatny. Organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania uczestników spoza Warszawy oraz koszty dojazdu (autokar, PKP, samochód prywatny). Przewidywany czas trwania seminarium 800 – 1600.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie uczestnictwa w seminarium.

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: kapaw@ciop.pl, mazwo@ciop.pl lub telefonicznie 22 623 32 79, 22 623 37 91 (fax: 22 623 32 82).

Seminarium jest organizowane w ramach upowszechnienia wyników projektu „Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach”, koordynowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.