Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Konferencja dla małych i średnich przedsiębiorstw pt.:


"Promowanie bezpieczeństwa pracy wśród małych i średnich przedsiębiorstw - procedury bezpiecznej pracy i ratownictwa w zagrożeniach fizycznych, chemicznych oraz biologicznych" 4-5 października 2007 r., Kamionki k. Dzierżoniowa (hotel "Sowia Dolina") KONFERENCJA BEZPŁATNA PROGRAM: 4 października 2007 r. (czwartek) 13.00 - Powitanie uczestników 13.05-13.20 - Ocena stanu bezpieczeństwa pracy w Polsce w 2006 r. - A. Szczygielska 13.20-13.50 - Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym i najczęściej spotykane niezgodności w małych i średnich przedsiębiorstwach - M. Stefański 13.50-14.50 - Wewnątrzzakładowe procedury ratownicze. Ustawa o ratownictwie medycznym - W. Gacek 14.50-15.20 - Przerwa 15.20-17.40 - System pierwszej pomocy w przedsiębiorstwie. Aktualne uwarunkowania prawne - W. Gacek 17.40-18.00 - Stosowanie środków ochrony indywidualnej i innych środków ochronnych w działaniach ratowniczych - R. Hrynyk 18.30-19.00 - Zasady przeprowadzania akcji ratowniczych w przedsiębiorstwach i współpracy z Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym - Przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej 20.00 - Kolacja 5 października 2007 r. (piątek) Warsztaty - prowadzenie W. Gacek 9.30-10.10 - Defibrylacja półautomatyczna 10.10-10.50 - Zestawy opatrunkowe i punkty pierwszej pomocy 10.50-11.20 - Zasady ewakuacji 11.20-11.35 - Przerwa 11.35-12.15 - Podstawowy sprzęt p-poż. 12.15-12.40 - Wyposażenie MSP w zestawy EKO 12.40-12.55 - Przerwa 12.55-13.20 - Płuczki, prysznice i sprzęt do dekontaminacji 13.20-13.30 - Podsumowanie i zakończenie 13.45 - Obiad
Program konferencji (pdf)
Zgłoszenia na konferencje prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres agasz@ciop.pl Osoba do kontaktu Agnieszka Szczygielska agasz@ciop.pl tel. (22) 623 36 86 Przygotowanie i realizacja konferencji w ramach: - zadań służb państwowych II etapu programu wieloletniego pn. "Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej" realizowanego w latach 2005-2007, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej