Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Konferencja pn. „Stres w pracy”
3 czerwca 2014 r., Częstochowa, Hotel Mercure

 

Konferencja pn. „Stres w pracy”
3 czerwca 2014 r., godz. 11.00

Częstochowa, Hotel Mercure
ul.
Księdza Jerzego Popiełuszki 2

 

  Fprmularz zgłoszenia

 

Program (wersja pdf )

 

11.00 – 11.10

Otwarcie konferencji – prof. Maria Widerszal-Bazyl, Centralny Instytut Ochrony Pracy

 – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB)

 przedstawiciel Politechniki Częstochowskiej

11.10 – 11.40

Rodzaje i rozpoznawanie psychospołecznych zagrożeń w miejscu pracy

- dr Joanna Sadłowska - Wrzesińska, Politechnika Poznańska

11.40 – 12.10

Mobbing w miejscu pracy  – Magdalena Warszewska-Makuch, CIOP-PIB

12.10 – 12.40

Wsparcie psychologiczne pracowników w okresie restrukturyzacji
- prof. dr hab. M. Widerszal-Bazyl, CIOP-PIB

12.40 – 13.00

Przerwa na kawę

13.00 – 13.30

Praktyczne sposoby oceny stresu i innych zagrożeń psychospołecznych

oraz sposoby radzenia sobie z nimi – dr Anna Łuczak, CIOP-PIB

13.30 – 14.00

 

Skala Ryzyka Psychospołecznego - ankieta do samodzielnego przeprowadzenia badania nt. występowania zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy

– Anna Najder, dr Agnieszka Mościcka-Teske, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera

14.00 – 14.30

Europejska kampania informacyjna pn. „Stres w pracy? Nie, dziękuję!”

 – materiały, narzędzia, partnerzy – Wioleta Klimaszewska, CIOP-PIB

14.30

Zakończenie spotkania – prof. Maria Widerszal-Bazyl, CIOP-PIB

 przedstawiciel Politechniki Częstochowskiej

14.40

Obiad

Organizator:

 

Współpraca: