Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Konferencja pt. "Komunikacja i etyka a bezpieczeństwo pracy"
12 września 2014 r., Olsztyn

 

Konferencja pt. "Komunikacja i etyka a bezpieczeństwo pracy"
12 września 2014 r., Centrum Konferencyjne Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Sala Karmazynowa

Konferencja jest organizowana w ramach informacyjne kampanii społecznej pn. „Dobra komunikacja elementem bezpiecznej pracy”, koordynowanej przez CIOP-PIB oraz z okazji Święta Służby BHP.

Organizator:
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Olsztynie

Patronat honorowy:
Rektor Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego

Partnerzy:
- Centralny Instytut Ochrony Pracy-PIB
- Państwowa Inspekcja Pracy OIP w Olsztynie
- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
- Urząd Dozoru Technicznego

 

Program konferencji....

 

 

Podczas konferencji towarzyszą stoiska: PIP, CIOP-PIB, ZUS Olsztyn, WSSE Olsztyn, TARBONUS, Portal KULTURA BEZPIECZEŃSTWA

Koszty udziału w konferencji:
Udział w konferencji jest bezpłatny
Materiały konferencyjne są bezpłatne