Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Seminarium pt. „Stres w pracy”
23 kwietnia 2014 r. Centrum Konferencyjne, ul Zielna 37, Warszawa

 

 

 

 

 

Seminarium jest organizowane w ramach kampanii Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy z cyklu „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na lata 2014-2015.

 

W programie przedsięwzięcia m.in.:
- rodzaje i rozpoznawanie psychospołecznych zagrożeń w miejscu pracy
- mobbing w miejscu pracy
- praktyczne sposoby oceny stresu i innych zagrożeń psychospołecznych
- ankieta do samodzielnego przeprowadzenia badania nt. występowania zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy
- praktyki i programy antystresowe (dobre praktyki przedsiębiorstw).

 

Seminarium jest bezpłatne. Liczba osób ograniczona

- program seminarium i karta zgłoszenia - ...

 

Uprzejmie prosimy o odesłanie wypełnionego zgłoszenia faksem na numer: 22 690 67 60