Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

SEMINARIUM pn. "Zagrożenia psychospołeczne i kultura bezpieczeństwa w miejscu pracy"

21 października (środa) 2009 r., sala Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu, ul. Partyzantów 3, Organizatorzy: - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa; - NOT, Zamość, Patronat medialny: miesięcznik "Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" Współorganizator: Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie

P R O G R A M

10.30-10.40 Otwarcie seminarium - Mariusz Kiełb, Dyrektor Biura RZ FSNT NOT

10.40-11.00 Działalność CIOP-PIB na rzecz zdrowego środowiska pracy - mgr inż. Alfred Brzozowski, Kierownik Ośrodka Promocji CIOP- PIB

11.00-11.30 Relacje międzyludzkie w miejscu pracy na tle działań kontrolnych PIP - mgr Waldemar Kawalec, mgr Anna Kucharska, OIP, Lublin

11.30-12.15 Psychospołeczne zagrożenia w miejscu pracy - dr Dorota Żołnierczyk-Zreda, Zakład Ergonomii CIOP-PIB 12.15-12.30 Przerwa na kawę

12.30-13.15 Kształtowanie kultury bezpieczeństwa - mgr Andrzej Najmiec, Zakład Ergonomii CIOP-PIB

13.15-14.00 Mobbing w miejscu pracy - przyczyny, konsekwencje i przeciwdziałanie - mgr Magdalena Warszewska-Makuch, Zakład Ergonomii CIOP-PIB

14.00-14.15 Podsumowanie i zakończenie seminarium Udział w seminarium jest bezpłatny.