Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Konferencja Zwalczania Hałasu NoiseControl 2010

XV Międzynarodowa Konferencja Zwalczania Hałasu Noise Control 2010, Książ koło Wałbrzycha, 6-9 czerwca 2010 r.
Konferencja była jednym z kilku wydarzeń naukowych organizowanych w ramach jubileuszu 60-lecia działalności Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego.
Konferencja była adresowana zarówno do osób zajmujących się problematyką zwalczania hałasu i drgań mechanicznych w badaniach i pracach rozwojowych, zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy, doradztwie technicznym, szkoleniach, pracach legislacyjnych i normalizacyjnych dotyczących ochrony środowiska pracy i środowiska naturalnego, jak i do producentów aparatury pomiarowej i wyrobów do ochrony przed hałasem i drganiami mechanicznymi.