Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Seminarium pt.: "Zagrożenia elektromagnetyczne w przemyśle w aspekcie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników"

28 kwietnia 2011 Politechnika Śląska w Katowicach, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katedra Zarządzania i Informatyki, ul. Krasińskiego 8, sala OLIMP Organizatorzy: • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) • Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katedra Zarządzania i Informatyki • Klaster - Bezpieczna Praca Seminarium pt. "Zagrożenia elektromagnetyczne w przemyśle w aspekcie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników", odbyło się 28 kwietnia br. na Politechnice Śląskiej w Katowicach, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katedra Zarządzania i Informatyki, ul. Krasińskiego 8, sala OLIMP. Seminarium prezentowało kluczowe zagadnienia związane z tematyką charakterystyki zagrożeń elektromagnetycznych w środowisku przemysłowym, ich kontroli w ramach wymagań systemu prawa pracy oraz działań zmniejszających poziom narażenia na nie. Prezentowane były wyniki badań zrealizowanych w ramach I etapu programu wieloletniego Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy (2008-2010). Seminarium zorganizowano w ramach prowadzenia II etapu tego programu (2011-2013) przez Centrum Badań i Promocji Bezpieczeństwa Elektromagnetycznego Pracujących i Ludności utworzonego przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym. Realizacja seminarium jest również częścią kampanii informacyjnej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) pn. "Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków". Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Dobre dla Ciebie. Dobre dla innych. Szczegółowych informacji udzielają: Politechnika Śląska: Dr inż. Albert Smalcerz, tel. 32/603 41 33, fax. 32/ 603 42 80, e-mail: albert.smalcerz@polsl.pl CIOP-PIB: Dr inż. Jolanta Karpowicz, tel. 22/623 46 50, e-mail: jokar@ciop.pl Materiały do ściągnięcia: - Program seminarium - Karta zgłoszenia uczestnictwa Dokładne informacje na temat przedsięwzięcia znajdują się również na stronie Politechniki Śląskiej: Link do strony seminarium