Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Seminarium nt. "Zagrożenia i ochrona przed nielaserowym promieniowaniem optycznym w środowisku pracy"

16 I 2001 r.

Tematyka:

- Zagrożenia związane z ekspozycją na nielaserowe promieniowanie optyczne  (nadfioletowe, widzialne, podczerwone).

- Zmiany kryteriów oceny zagrożenia nielaserowym promieniowaniem optycznym w  środowisku pracy przyjęte przez Międzyresortową Komisję ds. NDS i NDN.

- Metody pomiaru nielaserowego promieniowania optycznego.

- Ocena ryzyka związanego z nielaserowym promieniowaniem optycznym-  prezentacje programu STER - Ochrona przed nielaserowym promieniowaniem optycznym.

- Certyfikacja środków ochrony indywidualnej przed nielaserowym
  promieniowaniem optycznym