Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

I Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna pn.: "Główne procedury zapobiegania i ograniczania skutków poważnych awarii przemysłowych"

13 III 2001 r.

Tematyka: - Procedury przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym - regulacje UE i
  nowe przepisy krajowe - Zasady i podstawy identyfikacji obiektów zagrażających poważną przemysłową  awarią chemiczną - Metody oceny ryzyka przy sporządzaniu raportu bezpieczeństwa - Obliczanie transportu w atmosferze i środowisku wodnym substancji  niebezpiecznych, uwolnionych w wyniku awarii - Szacowanie efektów oddziaływania na człowieka i środowisko niebezpiecznych  substancji i energii, uwolnionych w wyniku awarii - Audyty bezpieczeństwa instalacji procesowych - Zasady sporządzania i wzorcowe plany operacyjno-ratownicze przygotowywane  przez zakłady przemysłowe - Systemy zintegrowanego zarządzania ochroną zdrowia, środowiska i bezpieczeństwem procesowym w zakładach przemysłowych - Wymagania dotyczące planów operacyjno-ratowniczych z punktu widzenia  Państwowej Straży Pożarnej - Zintegrowane oceny ryzyka i zarządzanie bezpieczeństwem w obszarach  przemysłowych