Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

III Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy nt. "Bezpieczeństwo pracy w okresie prezydentury Belgii w Unii Europejskiej"

24 września 2001 r. - Poznań Jednym z głównych celów istnienia Forum Liderów Bezpiecznej Pracy jest wzajemna wymiana informacji wśród Liderów, a więc przedstawicieli tych przedsiębiorstw i firm, które przodują w tworzeniu warunków bezpiecznej pracy, wdrażając nowoczesne rozwiązania naukowe i techniczne służące poprawie warunków pracy. Aby to umożliwić, Instytut organizuje co roku (podczas Międzynarodowych Targów Środków Ochrony Pracy, Ratownictwa i Rehabilitacji SAWO) Konferencje Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, w trakcie których Liderzy m.in.: mogą skorzystać z doświadczeń innych członków Forum, podzielić się z nimi własnymi doświadczeniami i problemami.

 

W tym roku konferencja odbyła sie w dniu 24 września 2001 r. i jej tematem było bezpieczeństwo pracy w okresie prezydentury Belgii w Unii Europejskiej.

Organizatorzy konferencji postawili sobie za cel przybliżenie uczestnikom programu i priorytetów Unii Europejskiej w dziedzinie BHP w okresie prezydentury Belgii, wskazanie kierunków współpracy, a także polityki polskich władz i polskich doświadczeń w tej dziedzinie. Cenne dla uczestników okazały się informacje dotyczące prac nad nowymi dyrektywami, m.in. dot. hałasu, wibracji i azbestu. Przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Zatrudnienia Królestwa Belgii zwrócił uwagę na trwający właśnie Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 2001 (kampanię informacyjną koordynowaną przez Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy z siedzibą w Bilbao formą udziału Polski w tej kampanii była III Krajowa Konferencja nt. "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy", zorganizowana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy i Państwową Inspekcję Pracy w Kielcach w dniach 1-2 października 2001 r.). Szczególnie interesujące dla uczestników konferencji były informacje o zagrożeniach nazywanych "nowymi" i o doświadczeniach, jakie kraje członkowskie zgromadziły w tej dziedzinie, a także o wypracowanych w Belgii metodach walki z tymi zagrożeniami (przedstawiono informacje nt.: rozporządzenia dot. ochrony pracowników przed przemocą, molestowaniem psychicznym i fizycznym w pracy). Wystąpienia te pozwoliły uświadomić uczestnikom, że ważne dla polityki europejskiej zagadnienia, takie jak rozwój gospodarczy skorelowany z właściwą polityką społeczną, budowanie więzi społecznych, zapewnienie równowagi między obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi, wyrównywanie szans pewnych grup pracowników, tworzenie miejsc pracy odpowiedniej jakości, stanowią również ważne elementy w polskiej polityce bhp. W części konferencji dotyczącej doświadczeń członków Forum Liderów zostały zaprezentowane dwie firmy: - Elektrownia im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu - tegoroczny laureat Srebrnej
  Karty Lidera Bezpiecznej Pracy - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Aflopa" w Pabianicach - tegoroczny
  laureat Zielonej Karty Lidera Bezpiecznej Pracy. Przedstawiciele zakładów zaprezentowali doswidczenia tychże firm w zakresie wdrażania dyrektyw Unii Europejskiej.