Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Seminarium pt.: "PROFILAKTYKA UCIĄŻLIWOŚCI WYSTĘPUJĄCYCH W PRACY BIUROWEJ - WYBRANE ZAGADNIENIA"

Warszawa, 14 października 2002 r. Organizator: Centralny Instytut Ochrony Pracy

 

Program seminarium

12.00 Otwarcie seminarium - prof.dr hab.med. Danuta Koradecka

12.10 Zasady zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w biurach - dr hab. Maria Konarska, prof. CIOP

12.30 Aspekty zdrowotne pracy z komputerami - dr med. Joanna Bugajska

12.45 Obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego u osób pracujących z komputerem - dr med. Joanna Bugajska

13.00 Obciążenie wzroku i badania okulistyczne u osób pracujących z komputerem - prof. dr hab. med. Danuta Trusiewicz, dr Alicja Kordalewska, dr Maria Niesłuchowska - Centrum Medycyny Kolejowej Warszawa

13.20 Przerwa na kawę/herbatę

13.30 Obciążenie psychiczne i stres u pracowników wykonujących pracę biurową - dr Maria Widerszal-Bazyl

13.40 Wymagania ergonomiczne dla stanowisk komputerowych - dr inż. Agnieszka Wolska

14.10 Badania profilaktyczne pracowników wykonujących pracę biurową - przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy O/Warszawa

14.30 Dyskusja i zakończenie seminarium