Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Seminarium pt. „Jak praca wpływa na zdrowie psychiczne i samopoczucie pracowników”
15 października 2019, Warszawa, CIOP-PIB

 

Pracownia Psychologii Społecznej CIOP-PIB zaprasza do udziału w seminarium

pt. „Jak praca wpływa na zdrowie psychiczne i samopoczucie pracowników”

Data: 15.10.2019 r. (wtorek)

Miejsce: CIOP-PIB, ul. Czerniakowska 16 Warszawa, budynek A, sala 220

 

Uczestnicy seminarium będą mogli pogłębić wiedzę dotyczącą:

  • psychospołecznych czynników środowiska pracy, które zagrażają zdrowiu i samopoczuciu pracowników w różnych grupach zawodowych,
  • metod wspierania pracowników doświadczających mobbingu
  • sposobów wpierania pracowników z depresją.

Uczestnicy dowiedzą się również, w jaki sposób wyniki otrzymane w badaniach prowadzonych w CIOP-PIB będą mogły być wykorzystane do opracowania bazy danych służącej ocenie zdolności do pracy wśród polskich pracowników. Dodatkowo, przedstawione zostaną wyniki projektu dotyczącego podnoszenia koordynacji i funkcji poznawczych wśród pracowników starszych.

 

Adresaci spotkania to:
• kadra zarządzająca,
• specjaliści zarządzania zasobami ludzkimi, działy HR,
• specjaliści bhp,
• pracownicy i ich przedstawiciele,
• osoby zainteresowane tematyką pracy i czynników psychospołecznych.

 

Wstęp wolny. Zgłoszenie udziału prosimy kierować drogą mailową na adres: zomoc@ciop.pl

 

Program seminarium:

 

10:00 – 10:15 Rejestracja uczestników
10:15 Otwarcie seminarium i powitanie uczestników
10:30 „Obciążenia i bariery w karierach kobiet versus mężczyzn i ich skutki w stanie zdrowia psychicznego”
- dr Magdalena Warszewska-Makuch
10:50 „Wymagania pracy jako wyzwania vs przeszkody: źródła i konsekwencje psychologiczne”
- mgr Zofia Mockałło
11:10 „Sposoby ograniczania negatywnych skutków mobbingu w pracy na poziomie indywidualnym”
- dr Magdalena Warszewska-Makuch
11:30-11:45 Przerwa kawowa
11:45 „Osoby z depresją w miejscu pracy: co powinni wiedzieć ich pracodawcy?”
- dr Dorota Żołnierczyk-Zreda
12:05 „Baza danych do gromadzenia i zarządzania danymi z badań psychologicznych, biomechanicznych i fizjologicznych realizowanych w CIOP-PIB”
- dr hab. Łukasz Baka
12:25

„Trening koordynacji dwuręcznej i jego skuteczność w podnoszeniu funkcji koordynacyjnych i poznawczych w populacji osób starszych”
– prof. dr hab. Danuta Roman-Liu

12:45 Dyskusja i podsumowanie
13:00 Zakończenie seminarium

 

Seminarium odbędzie się w siedzibie CIOP-PIB, ul. Czerniakowska 16, budynek A, sala 220.

 

Podczas seminarium zostaną przedstawione wyniki badań prowadzonych w zakresie projektów badawczych i zadań służb państwowych, realizowanych w ramach IV etapu Programu Wieloletniego 2017-2019 pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”.