Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Seminarium nt. „ZAGROŻENIA BIOLOGICZNE I CHEMICZNE W ŚRODOWISKU PRACY”
12 września 2019 r., Warszawa, CIOP-PIB

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnym seminarium

nt.ZAGROŻENIA BIOLOGICZNE I CHEMICZNE W ŚRODOWISKU PRACY”,

weryfikującym wyniki prac uzyskanych w ramach IV etapu programu wieloletniego
 „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” realizowanego w latach 2017-2019,

które odbędzie się

12 września 2019 r.

w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym,

ul. Czerniakowska 16, sala 143 (budynek B)

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zapisy drogą mailową do dnia 1 września 2019 r. na adres sekretariatu Zakładu Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych: izgor@ciop.pl

 

PROGRAM SEMINARIUM

(Rejestracja uczestników od godz. 900)

 

9:30– 9:40

Otwarcie seminarium

9:40 – 10:00

 

Zagrożenia dla pracowników 60+ stwarzane przez środki konserwujące oraz bezpieczna praca z nimi
­K. Miranowicz-Dzierżawska, L. Zapór, J. Skowroń, L. Marciniak

10:00 – 10:20

 

Nanomateriały stosowane w suchych środkach smarnych, szkodliwość, profilaktyka zagrożeń
L. Zapór, M. Stępnik, J. Skowroń, K. Miranowicz-Dzierżawska, L. Marciniak

10:20 – 10:40

Odległe skutki działania biopaliw II generacji produkowanych w procesie transestryfikacji tłuszczów odpadowych

 J. Skowroń, K. Miranowicz-Dzierżawska, L. Zapór, L. Marciniak

10:40 – 11:00

Wytyczne do ograniczania narażenia na aerogenne drobnoustroje w klimatyzowanych samochodowych środkach transportu
R. Górny, M. Gołofit-Szymczak, A. Ławniczek-Wałczyk, A. Stobnicka-Kupiec, M. Cyprowski

11:00 – 11:20

 

Poprawne nawyki higieniczne w środowisku pracy

A. Ławniczek-Wałczyk

11:20 – 11:40

Przerwa kawowa

11:40 – 12:00

 

Zalecenia do oceny i ograniczenia ryzyka zawodowego na szkodliwe czynniki biologiczne w spalarniach odpadów komunalnych
R. Górny, M. Gołofit-Szymczak, A. Ławniczek-Wałczyk, A. Stobnicka-Kupiec, M. Cyprowski

12:00-12:20

Wytyczne do ograniczania narażenia na aerogenne drobnoustroje i pył w zakładach produkujących pellet drzewny
R. Górny, M. Gołofit-Szymczak, A. Ławniczek-Wałczyk, A. Stobnicka-Kupiec, M. Cyprowski

12:20 – 12:40

Wytyczne do ograniczania narażenia na aerogenne drobnoustroje i pył w stolarniach i tartakach
R. Górny, M. Gołofit-Szymczak, A. Ławniczek-Wałczyk, A. Stobnicka-Kupiec, M. Cyprowski

12:40 – 13:00

Wytyczne dotyczące metodyki rutynowej detekcji wirusów w zakładach przemysłu mleczarskiego
R. Górny, M. Gołofit-Szymczak, A. Ławniczek-Wałczyk, A. Stobnicka-Kupiec, M. Cyprowski

13:00 – 13:20

Wytyczne do oceny i ograniczenia ryzyka zawodowego na wirusy w zakładach przemysłu mleczarskiego
R. Górny, M. Gołofit-Szymczak, A. Ławniczek-Wałczyk, A. Stobnicka-Kupiec, M. Cyprowski

13:20 – 13:40

Podsumowanie seminarium: ocena materiałów i dyskusja