Produkty i usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Informacje o programie PRO-M

Ogólna struktura programu

Wszystkie działania związane z prowadzeniem oceny ryzyka powinny być dokumentowane. Dokumentacja oceny ryzyka powinna wskazywać zastosowaną procedurę postępowania oraz uzyskane rezultaty. Dokumentacja ta, odpowiednio do badanej maszyny, powinna zawierać:

  • identyfikację maszyny
  • założenia dotyczące działania maszyny
  • opisy zidentyfikowanych zagrożeń i sytuacji zagrożenia
  • opisy środków redukcji ryzyka zastosowanych w kolejnych etapach projektowania
  • informacje o ryzyku resztkowym
  • wyniki oceny ryzyka.

Dokumenty te będą miały różną formę dla poszczególnych zidentyfikowanych zagrożeń. Jednak dokumentacja wytworzona w trakcie oceny ryzyka powinna stanowić jednolitą całość.
Rys. Ogólna struktura oprogramowania wspierającego prowadzenie oceny ryzyka na etapie projektowania maszynSzczegółowe informacje o przeznaczeniu i zasadach użytkowania programu

 
Zobacz także

 

Szkolenia problemowe i specjalistyczne BHP

 

zobacz