Porozmawiajmy o hałasie

Porozmawiajmy o hałasie
Spotkanie z uczniami Zespołu Szkół Technicznych w Puławach


W ramach Tygodnia Walki z Hałasem w Puławach w dniu 1 czerwca 2005 r., w godzinach 11.00-13.00 odbyło się spotkanie z uczniami Zespołu Szkól Technicznych w Puławach.


W godz. 11.00-12.00 w programie spotkania znalazły się:

  • proste definicje hałasu
  • skutki oddziaływania hałasu na człowieka
  • budowa i zasada działania ucha
  • jak głuchniemy - skutki oddziaływania hałasu na organ słuchu
  • prezentacja manekina z miernikiem poziomu dźwięku, pozwalającym zmierzyć poziom dźwięku pod słuchawkami odtwarzacza przenośnego
  • metody walki z hałasem
  • prezentacja indywidualnych ochron słuchu

 
 
 

W drugiej częsci spotkania, w godz. 12.00-14.30 uczniowie mogli poznać zasadę działania audiometru i poddać się badaniu słuchu.